Bæredygtigt byggeri. Bæredygtig produktion. Bæredygtig livsstil – et begreb som faktisk først blev udviklet i 1980’erne. Ifølge FN defineres bæredygtighed som ”… en udvikling, hvor opfyldelsen af nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Bæredygtighed betyder altså, at vi bør leve på Jorden på en måde, som ikke går ud over vores efterkommere – og det betyder igen – set fra et miljømæssigt perspektiv – at det fx ikke er bæredygtigt at udlede så meget CO2, som vores livsstil kræver i dag, netop fordi det har konsekvenser for vores børn og børnebørn. Den store mængde drivhusgas – hvor CO2 er een af de mest betydningsfulde – forandrer nemlig klimaet sådan at fremtiden vil byde på mere ekstreme vejrforhold som tørke og oversvømmelser og det påvirker både mennesker, dyr og planter negativt.

Byggebranchen er een af de store syndere i CO2 regnskabet – og det gør man noget ved i ejendomsselskabet Olav de Linde – her genbruger man nemlig byggematerialer, som stadig har lang levetid.

Og hvorfor det er vigtigt at genbruge og hvad det betyder for klimaforandringen og hvordan det kan være med til at reducere co2 udslippet – det er noget af det Olav fortæller om i denne udsendelse – en udsendelse hvor vi er med, når en bygning rives ned i Silkeborg – materialerne kørt til Aarhus – og genbrugt i ‘Den gamle Postterminal’ i Ankersgade i Aarhus

PREMIERE:

Onsdag den 24. marts kl. 21:05

Genudsendelser:

  1. Fredag den 26. marts kl. 01:30 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.