På slægtsgården Gyrup – med Nationalpark Thy som nabo – er der blevet drevet landbrug i omkring 300 år. Og det er – vel og mærket – landbrug på den helt traditionelle måde – hvor der pløjes og harves – der såes og høstes og køerne malkes – og sådan er det stadig – meeen i 2010 får Nicolaj – som er 7. generation på gården – en idé. Hvorfor ikke producere whisky af det korn der dyrkes? Som tænkt så gjort – og han overrasker resten af familien med resultatet – ja endda så meget at 2 døtre der er godt i gang med deres eget liv – langt væk fra Thy – fatter en interesse. Sammen med deres 2 mænd – som begge er født øst for Storebælt – flytter de fra København – hjem til Thy i 2016 og i dag producerer de dansk whisky i verdensklasse

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.