I det første program – går turen fra Agger Tange til Lodbjerg Fyr. Vi møder Anna som bl.a. fortæller om de forsvundne landsbyer, om høfdebyggeriet – dyre og fuglelivet og om Flade sø. Vi møder Konrad, der som fisker kæmpede de første 7 år med søsyge – Grete der fortæller om “De Sorte Huse” og vi kommer forbi Lodbjerg Kirke, en kirke “som er fordærvet af sand” skulle præsten have sagt i 1555. Vi får historien om Lodbjerg Fyr og om det liv man levede her. 

Til fods i naturen … Vildmarken i Thy (1:4)

Sendetider:

  • Onsdag 16. juni kl 22:15
  • Mandag 21. juni kl 21:05
  • Lørdag 26. juni kl 23:05
  • Tirsdag 29. juni kl 14:35
  • Søndag 4. juli kl 22:30
  • Fredag 23. juli kl 18:45

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.